ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1. ข้อเสนอโปรโมชั้นทั้งหมด FAFA117 จำกัดไว้เพียง 1 บัญชี ต่อ บุคคล/ที่อยู่ /อีเมลล์/ เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ ไอพีแอดเดรส เท่านั้น
2. หากตรวจสอบพบว่ายูสเซอร์ใดมีที่อยู่ IP เดียวกันกับชื่อผู้ใช้อื่น FAFA117 ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนเครดิตและการคืนเงินทั้งหมด
3. การจ่ายเงินตัวคูณพิเศษของวงล้อ PP ไม่สามารถใช้ได้กับ FAFA117
4. การจ่ายเงินตัวคูณพิเศษของวงล้อ EVO ไม่สามารถใช้ได้กับ FAFA117
5. บาคาร่าสายฟ้า EVO ที่มีการจ่ายเงินเป็นตัวคูณพิเศษไม่สามารถเข้าร่วมได้กับ FAFA117
6. ในการพบการจ่ายตัวคูณพิเศษใดๆ FAFA117 ขอสงวนสิทธิ์และจะทำการริบเครดิตที่ชนะทั้งหมดและคืนเพียงเงินต้นเท่านั้น